ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ

Institute of Economic and Finance


ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

january,2018

Filter Events

No Events

ປະກາດແຈ້ງການ

ສສງ ຮັບສະໝັກສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາ ສົກຮຽນ 2017 – 2018

ໃນວັນທີ່17/08/2017 ນີ້ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນໄດ້ອອກແຈ້ງການສະບັບເລກທີ່ 1228/ກງ,ສສງ

ຂ່າວສານ

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ສສງ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະມອບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-23/07/2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ສາມອົງການຈັດຕັ້ງ

Read more

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າກັບການລວມຂອງນັກສຶກສາ

ຊຸດທີ9 ຂອງສະ໗າບັນ ການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

Read more

1.6.2015 ປູກຕົ້ນໄມ້

1.6.2015 ປູກຕົ້ນໄມ້..ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ຊຸດທີ9

Read more

ງານກິລາ ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

ງານກິລາ ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

Read more

X