ສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງີນ

Institute of Economic and Finance


ປະຕິທິນກິດຈະກໍາ

august,2017

Filter Events

1aug - 1sep1:00 amsep 1- 4:00 amevent1event2

ປະກາດແຈ້ງການ

ຂໍສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

ຂໍສະແດງຄວາມພາກພູມໃຈຂອງນັກສຶກສາ ສະຖາບັນ ເສດຖະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ທີໄດ້ເຂົ້າຮອບຄັດເລືອກ […]

ຂ່າວສານ

ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງ ສສງ ທັດສະນະສຶກສາ ແລະມອບອຸປະກອນການຮຽນທີ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

  ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 20-23/07/2017 ທີ່ຜ່ານມານີ້ສາມອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນຂອງສະຖາບັນເສດຖະກິດການເງິນ ທ່ານໄຊເສດຖາ […]

Read more

ສະບາຍດີຕອນເຊົ້າກັບການລວມຂອງນັກສຶກສາ

ຊຸດທີ9 ຂອງສະ໗າບັນ ການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

Read more

1.6.2015 ປູກຕົ້ນໄມ້

1.6.2015 ປູກຕົ້ນໄມ້..ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ຊຸດທີ9

Read more

ງານກິລາ ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

ງານກິລາ ສະ໗າບັນ ເສດ໗ະກິດການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ

Read more

X